Elegantní šperky 

s pravými lisovanými květy violek zalitými v pryskyřici


R u č n í   v ý r o b a

K a ž d ý  k u s  j e  o r i g i n á l