VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:

Prodávající: Radoslav Kacerovský

IČ: 87446588

Se sídlem: Lužnická 2927, 39001 Tábor

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ................... jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě www.violenka.cz objednal zboží ........................., číslo objednávky .........................., v hodnotě ................... Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ..................

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ................... Kč a ........................ Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo .................................. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V .................................... dne ....................